Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Mechanism for Collaboration Among Minority Groups and Liberals in Poland

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów