Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Unzere Kinder Szkółka Niedzielna

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Majses – projekt wydawniczy

Mifgashim be Polin

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

Żydowska Biblioteka im. ReMU

Żydowskie Salon Literacki