Unzere Kinder Szkółka Niedzielna

Unzere Kinder Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna była prowadzona przez Stowarzyszenie w latach 2012 – 2019. Celem szkółki było poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii i kultury żydowskiej. Koncentrowaliśmy się na tym, by nasi najmłodsi stworzyli swoją małą wspólnotę, tak, aby w przyszłości mogli być aktywnymi członkami społeczności żydowskiej.

SONY DSC

W roku 2010 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zrealizowało projekt „A Majse” („Bajka”), którego celem było przybliżenie dzieciom kultury i rozwijania poczucia tożsamości żydowskiej. Widząc, jakim zainteresowaniem cieszyła się książka, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność skierowaną do dzieci. Tak powstał projekt Unzere Kinder (Nasze Dzieci).

Od 2011 roku realizowany był jako warsztaty kreatywne, w których uczestniczyły dzieci członków społeczności żydowskiej w Krakowie. Z roku na rok zauważyliśmy rosnącą liczbę maluchów, których rodzice pragną wychowywać w duchu żydowskiej tożsamości.

Z początkiem czerwca 2014 roku Szkółka Niedzielna ruszyła z nowym, rozszerzonym programem. Był on nastawiony na wzbudzanie zainteresowania żydowską kulturą, tradycją oraz zwyczajami religijnymi. Oferowaliśmy dzieciom naukę języka hebrajskiego, lekcji tradycji i religii oraz warsztaty artystyczne na temat sztuki i historii żydowskiej, prowadzone przez znanych artystów.

Szkółka byłą prowadzona w duchu Korczakowskim – dzieci nie tylko uczestniczyły w zajęciach, ale też współtworzą ich program.


Projekt realizowany był od 2012 do 2019 roku.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Projekt finansowy ze środków:

  • American Jewish Joint Distribution Committee
  • Dutch Jewish Humanitarian Fund
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Żydowską Gminę Wyznaniowa w Krakowie

podobne projekty