Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Wystawa „Jestem stąd. Polska wielu narodów” ma charakter edukacyjny. Adresowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Praca z wystawą daje możliwość refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości, wielokulturowości i tolerancji.

Wystawa składa się z dwóch części: tzw. indywidualnej i opisowej. W pierwszej zaprezentowano zdjęcia portretowe 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii nawiązujących do życia danej grupy. Uzupełnieniem materiału ilustracyjnego są cytaty pochodzące z wywiadów z portretowanymi na wystawie osobami, które odnoszą się do kwestii ich złożonej tożsamości narodowej i etnicznej, relacji pomiędzy nimi a większością społeczeństwa, jak również problemów dnia dzisiejszego mniejszości etnicznych i narodowcy żyjących w Polsce. Część druga wystawy, która aktualnie jest w przygotowaniu, będzie miała charakter opisowy. Za pomocą wybranych fotografii i tekstów przedstawione zostaną w niej historia i kultura mniejszości etnicznych i narodowych.

Wystawa została opracowana w taki sposób, by po wcześniejszym przygotowaniu przez nauczyciela młodzież mogła z nią samodzielnie pracować. Jej pedagogiczne założenie opierają się tzw., „edukacji rówieśniczej”, zgodnie z którą uczniowie są sami odpowiedzialni za oprowadzanie po wystawie i organizację towarzyszącego jej programu edukacyjnego.

Na potrzeby wystawy przygotowano stronę www.jestemstad.pl. Stanowi ona metodyczne wsparcie wystawy edukacyjnej pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów”. Niniejsza strona internetowa zawiera cały materiał ikonograficzny i tekstowy znajdujący się na wystawie. Dodatkowo zainteresowane osoby mogą tutaj znaleźć materiały dydaktyczne pomocne w wykorzystaniu jej dla celów edukacyjnych.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie,
Anne Frank House.

Partnerzy:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent,
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Wsparcie finansowe:

Ministerstwo Zdrowia, Opieki i Sportu Królestwa Niderlandów,
Taube Foudation for Jewish Life & Culture.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent