Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Bezczynność władz wobec antysemickiego marszu w Kaliszu

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Polecamy panel dyskusyjny Przyszłość „Żyda na Szczęście” w Krakowie

Addressing hate crimes after Kyoto

Polecamy „IMPACT: Emerging Leaders Fellowship”

O nas warto, warto z nami.