European Network – Countering Antisemitism through Education – spotkanie 23-25 października w Berlinie

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE