Addressing hate crimes after Kyoto

O nas warto, warto z nami.

Jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych

Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zniekształceniom Holokaustu

Wobec zjawiska „Żyd na szczęście”

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

List otwarty organizacji społecznych w sprawie cięć funduszy unijnych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w krajach UE

Oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans ws. kierowniczki w IKEA

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej