Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Koalicja w walce z antysemityzmem i ksenofobią

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Antysemityzm nie jest poglądem