Kompleksowa strategia przeciwdziałania antysemickiej mowie nienawiści w przestrzeni publicznej

Kompleksowa strategia przeciwdziałania antysemickiej mowie nienawiści w przestrzeni publicznej

Projekt koncentruje się na rozwoju systemu kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przez rozbudowę platformy zglosantysemityzm.pl. Naszym priorytetem jest zwiększenie efektywności metod reagowania na antysemityzm, poprzez prowadzenie działań rzeczniczych, edukacyjnych oraz litygację strategiczną.

Projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent ma na celu stworzenie i wdrożenie kompleksowej strategii przeciwdziałania antysemickiej mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Inicjatywa ta wynika z potrzeby zwiększenia świadomości na temat szkodliwości mowy nienawiści motywowanej antysemityzmem i zapewnienia efektywnych metod reagowania na takie zachowania.

W ramach trzyletniego projektu Stowarzyszenie Czulent dąży do osiągnięcia kilku kluczowych celów:

• podniesienia świadomości społeczności żydowskiej na temat mowy nienawiści i jej skutków,

• wyposażenia tej społeczności w narzędzia do identyfikacji i zgłaszania mowy nienawiści, w tym tej rozpowszechnianej online oraz tej używanej w celach politycznych,

• stworzenia i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla osób zgłaszających mowę nienawiści, która wypełnia znamiona przestępstwa z nienawiści,

• podejmowania działań rzeczniczych, by skuteczniej reagować na przypadki mowy nienawiści,

• budowania sojuszy wspierających przeciwdziałanie antysemityzmowi zarówno w przestrzeni
internetowej, jak i poza nią,

• zwiększenia świadomości wśród decydentów politycznych i lokalnych władz na temat zagrożeń wynikających z mowy nienawiści.

Strategia projektu skupia się na trzech głównych filarach działania.

Pomoc prawna – zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania karnego, od zgłoszenia przestępstwa po proces sądowy, by minimalizować błędy proceduralne i wspierać ofiary.

Litygacja strategiczna i działania edukacyjne – organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i promocja dobrych praktyk związanych z praktyką postepowań dotyczących przestępstw z nienawiści.

Rzecznictwo i współpraca – działania rzecznicze skierowane do polityków, władz lokalnych i społeczności żydowskiej, a także tworzenie platformy wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych.

Projekt ten ma nie tylko przeciwdziałać antysemityzmowi, lecz także budować silniejszą, bardziej świadomą i bezpieczną społeczność, zdolną do skutecznego przeciwdziałania mowie nienawiści.

Publikacje powstałe w ramach projektu:


Projekt jest realizowany od 2023 do 2026 roku.

Wsparcie finansowe:

  • Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość

podobne projekty