Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej

Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Mechanism for Collaboration Among Minority Groups and Liberals in Poland

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Koalicja w walce z antysemityzmem i ksenofobią

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną