Monitoring nienawistnych treści. Wybory parlamentarne 2023

Monitoring nienawistnych treści. Wybory parlamentarne 2023

Monitoring nienawistnych treści.
Wybory parlamentarne 2023

Obecnie antysemityzm w Polsce nie tylko jest silnie upolityczniony, stanowi narzędzie dezinformacji, polaryzacji społeczeństwa i mobilizacji wyborców. Te działania mają istotny wpływ na kształtowanie postaw społecznych wobec mniejszościowych grup oraz mogą przyczynić się do wzrostu akceptacji przemocy wobec nich, co stanowi istotne zagrożenie dla porządku publicznego i demokracji.

W kontekście tych wyzwań Żydowskie Stowarzyszenie Czulent podjęło się monitorowania treści w ramach pilotażowego projektu, mając na celu zrozumienie i przeciwdziałanie temu zjawisku w polskim społeczeństwie. W niniejszej publikacji prezentujemy wyniki badań z nadzieją, że polityczki, politycy i decydenci polityczni podejmą rzeczową dyskusję nad zjawiskiem przestępstw z nienawiści w internecie oraz budowania zaplecza politycznego mierzącego się z wskazanym tematem. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność traktowania tego problemu jako istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, które ma na celu dezinformację, generowanie konfliktów międzygrupowych oraz szerzenie niepokoju w społecznościach.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem i włączenia się w dyskusję, jak przeciwdziałać antysemityzmowi oraz innym zjawiskom dyskryminacji. Zapraszamy również do zaangażowania się w działania budowania świadomości wśród polityków, a także prowadzone przez nich kampanie wyborcze. Ich działania kształtują postawy społeczne i mają wpływ na konflikty międzygrupowe.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Metodologia
 3. Przykłady treści nienawistnych i negatywnych
 4. Korpusy językowe
 5. Aktywność
 6. Analiza – wskaźniki
 7. Treści negatywne ich skala i porównanie między grupami
 8. Treści o charakterze antysemickim
 9. Treści o charakterze antyuchodźczym i antymuzułmańskim
 10. Treści o charakterze antyukraińskim
 11. Treści o charakterze anty-LGBT+
 12. Wnioski końcowe

Publikacja powstała w ramach projektu „Kompleksowa strategia przeciwdziałania antysemickiej mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, finansowanego z Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, realizowanego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przy wsparciu merytorycznym Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

nasze publikacje