Zjawiska społeczne zwiazane z mechanizmami przemocy m iędzygrupowej a ochrona porzadku publicznego. Przewodnik dla Straży Miejskiej

Zjawiska społeczne zwiazane z mechanizmami przemocy m iędzygrupowej a ochrona porzadku publicznego. Przewodnik dla Straży Miejskiej

Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o strażach gminnych, zakres obowiązków strażników miejskich jest szeroki i obejmuje nie tylko dbałość o spokój i porządek publiczny, a także informowanie społeczności o potencjalnych zagrożeniach. W tym kontekście, wiedza o prawach człowieka oraz umiejętność rozpoznawania i reagowania na dyskryminację, uprzedzenia i mowę nienawiści stają się kluczowe dla skutecznego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji strażnika. Rozwój i wzmocnienie pozycji straży miejskiej w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania przestępczości, czy przeciwdziałania nowym zagrożeniom w społecznościach lokalnych, jak rozprzestrzenianie się cyberzagrożeń wśród dzieci czy mowa nienawiści, spowodowało że strażnik miejski, obok egzekwowania przepisów, pełni rolę opiekuna porządku publicznego, ale też osoby edukującej i prowadzącej mediacje w społeczności lokalnej.

W kontekście rozwijających się obowiązków i uprawnień Straży Miejskiej, niezmiernie ważne jest, aby każdy strażnik był świadomy nie tylko swoich praw i możliwości działania, ale także zasad i wartości, które są podstawą pracy służb publicznych. Współczesne poszerzanie uprawnień wymaga od strażników nie tylko znajomości przepisów, ale również umiejętności ich stosowania z poszanowaniem praw człowieka w duchu sprawiedliwości. Niniejszy podręcznik został opracowany w tym duchu – aby służyć jako kompendium wiedzy na temat praw człowieka, zjawisk dyskryminacji, uprzedzeń oraz mowy nienawiści, z którymi strażnicy mogą się spotkać podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków.

Spis treści:

  1. PRAWA CZŁOWIEKA: WPROWADZENIE DO DEFINICJI, PODSTAWOWE POJĘCIA I HISTORIA 
  2. ETYKA JĘZYKA
  3. MOWA NIENAWIŚCI I PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI – PRAKTYCZNE WPROWADZENIE
  4. SYMBOLE NIENAWIŚCI – zestawienie najczęściej występujących symboli, kodów mogących wskazywać na motywacje sprawcy opartą o uprzedzenia

Publikacja finansowane ze środków Miasta Krakowa.

nasze publikacje