Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie pandemii

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego