F**kup-ownik.Sukces w cieniu porażek 

F**kup-ownik.

Sukces w cieniu porażek 

W ramach realizowania projektu „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, często zastanawialiśmy się, dlaczego mimo starań i dobrej woli, realizacja projektów z udziałem różnorodnych społeczności jawi się jako niezwykle skomplikowana, a nawet niemożliwa. W przypadkach skrajnych, brak takiej współpracy odczytuje się zbyt szybko jako brak zainteresowania współpracą ze strony społeczności mniejszościowych.

Jak wynika z naszych badań współpracy pomiędzy osobami pracującymi w samorządach a mniejszościami, w tym społecznościami migrantów i osobami uchodźczymi, stanowi coraz większe wyzwanie i jest coraz bardziej złożona. Wymaga zmierzenia sie z wyzwaniami nie tylko wynikającymi ze zwykłej interakcji dwóch osób ale z barierami kulturowymi, które najczęściej nie są znane obu stronom.

Nasz przewodnik czerpie inspirację z formatu „Fuckup Nights”, gdzie z prezentowanych niepowodzeń, wyciąga się cenne wnioski. Przykłady niepowodzeń, wykorzystane w naszym zestawieniu, zostały zaczerpnięte z doświadczeń osób z różnych grup mniejszościowych, pracowników/pracowniczek samorządowych oraz z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach „Fuckup Nights”. Bazując na rzeczywistych przypadkach niepowodzeń, z którymi borykały się osoby z różnych grup, w tym społeczności migranckich i osób uchodźczych, staraliśmy się wyciągać wnioski oraz zidentyfikować czynniki, które wpłynęły na porażkę. Naszym celem było również przedstawienie możliwych strategii naprawczych i alternatywnych podejść, które mogą przyczynić się do bardziej efektywnej współpracy.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. „Przestałam współpracować z mniejszościami. Oni nie przychodzą na wydarzenia. Zawsze opierają się współpracy z urzędnikami.”
 3. „To nie ma sensu. Oni interesują się tylko swoimi osobistymi interesami, a nie dobrem mniejszości.”
 4. „Unikam współpracy z samorządem. To biurokratyczna i komunikacyjna gehenna.”
 5. „Nie warto podejmować współpracy z (…). Ta grupa jest znacznie mniej wyedukowana i zaangażowana społecznie niż inne.”
 6. „To wszystko jest pic na wodę. Inicjatywy samorządowe nigdy nie adresują rzeczywistych potrzeb mniejszości.”
 7. „Nie wiem dlaczego ta współpraca jest podważana przez młodych. Współpracujemy z dobrymi, zasymilowanymi mniejszościami, które mieszkają od czterdziestu lat w naszym mieście.”
 8. „Z mojego 20-letniego doświadczenia w urzędzie mogę powiedzieć, że migranci nie wykazują zainteresowania lokalnym samorządem.”
 9. „Współpraca z samorządem to jednokierunkowa ulica; obywatele nie mają realnego wpływu.”
 10. Konsultacje wśród pracowników i pracowniczek urzędu.
 11. To spotkanie było stratą czasu. Oczekiwania migrantów są z kosmosu. Nie są w kompetencji miast.”
 12. Współpracujemy ze wszystkimi! Organizacje Mniejszościowe nie będą miały specjalnych przywilejów!”
 13. Już nie będę z nimi współpracował. Organizacje mniejszościowe są roszczeniowe.”
 14. Czułam się wykluczona. Było to wydarzenie dla społeczności żydowskiej. Nie dość, że zorganizowano je podczas naszego święta, to poczęstowali nas wieprzowiną. Nie było nawet opcji wegetariańskich. To pokazuje jak nas traktują.”
 15. Wsparcie w zrozumieniu lokalnej rzeczywistości
 16. Nie zorganizowaliśmy wydarzenia ze względu na brak funduszy na tłumaczenie.”
 17. To był koszmar. Nie będziemy z nimi współpracować. Krzyki. Odgrażanie się. To jeden wielki konflikt. Zatrudniliśmy ekspertów, aby wypowiedzieli się na temat tej grupy.”
 18. Co za porażka. Rozczarowałam się tą współpracą Myślałam, że jak dana grupa doświadcza dyskryminacji to jest bardziej otwarta. Okazało się, że to grupa bardzo konserwatywna, a ten facet nie chciał podać mi ręki, bo jestem kobietą.”

Raport opracowany w ramach projektu „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.
Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.

nasze publikacje