Centrum Wielokulturowego: wizje i rekomendacje

Centrum Wielokulturowego: wizje i rekomendacje

Kraków jest w fazie dynamicznej transformacji pod względem różnorodności społeczeństwa lokalnego, w skutku swojej korzystnej pozycji w globalnym systemie usług, oraz jako centrum nauki i turystyki. Łącznie liczba migrantów i migrantek ekonomicznych wyniosła niemal 54 tysiące w 2022 roku, co stanowiło ponad 7% populacji miasta. Stało się także kluczowe miejsce docelowe migracji przymusowych po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny Rosji na Ukrainę. Ta dynamiczna ewolucja sprawia, że miasto coraz bardziej ewoluuje pod względem różnorodności społeczności lokalnej.

W obliczu tych zmian, współczesne społeczeństwo o charakterze wielokulturowym stawia przed sobą wyzwania jak i duży potencjał rozwoju. Kraków, miasto o bogatych tradycjach i zabytkowej historii, może zyskać wiele poprzez wspieranie środowiska, które jest widoczne, przyjazne i dostępne zarówno dla „nowych” jak i “stałych” mieszkańców i mieszkanek.

W 2016 roku Rada Miasta Krakowa, poprzez uchwałę nr LII/964/16, przyjęła program o nazwie „Otwarty Kraków”. Program ten ustala ramy działania miasta w celu budowania społeczeństwa otwartego, obejmującego mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Kluczowym projektem w ramach tego programu jest Centrum Wielokulturowe, działające od 2021 roku. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców (PIO), otworzony w 2018 roku, od 2021 działa w ramach struktur Centrum Wielokulturowego. Obecne wydanie projektu CW i PIO zbliża się do zakończenia, co skłania do refleksji nad wizjami, wyzwaniami i pomysłami społeczności lokalnej wielokulturowej oraz pracowników CW i PIO na przyszłość tego projektu.

Spis treści:

Wstęp

 1. Metodologia Design Sprint.
 2. Przedstawienie procesu Design Sprint jako narzędzia analizy i rozwoju.
 3. Zalety i wyzwania adaptacji pierwszego etapu Design Sprintu.
 4. Dobór uczestników i uczestniczek.
 5. Rola i kompetencje moderatorów i moderatorek.
 6. Wnioski
 7. Potencjalne kierunki rozwoju Centrum Wielokulturowego
 8. Wizje Otwartego Krakowa
 9. Cele Centrum Wielokulturowego
 10. Podmioty zaangażowane w działalność Centrum Wielokulturowego
 11. Wyzwania
 12. Ścieżki do celu (MAPY)
 13. Rekomendacje

Raport opracowany w ramach projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.
Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.

nasze publikacje