Diagnoza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie

Diagnoza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Fundacją Internationaler Bund Polska i Fundacją Instytut Polska-Ukraina na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa realizuje zadanie mające na celu „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Program Otwarty Kraków”.

Niniejsze opracowanie ma na celu zrozumienie potrzeb i sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Krakowie, poprzez zebranie opinii, spostrzeżeń i perspektyw osób aktywistycznymi, będącymi osobami liderskimi swoich społeczności i należącymi do społeczności mniejszościowych. Inicjujących w ten sposób współpracę i współtworzenie nowego Programu Otwarty Kraków.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Metodologia badań
  3. Opis grupy docelowej
  4. Analiza potrzeb na podstawie wywiadów z respondentami
  5. Potrzeby i wyzwania
  6. Wsparcie i usługi
  7. Aspiracje i rekomendacje
  8. Rekomendacje dla programu

Diagnoza została przygotowana w ramach powierzonego zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Programu Otwarty Kraków.”, które było prowadzone przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Internationaler Bund Polska oraz Fundację „Instytut Polska – Ukraina”, przy wsparciu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

nasze publikacje