Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Krakowski Szlak Kobiet

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki