Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej.

Niniejszy raport, powstały z inicjatywy Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zawiera dane o przestępstwach z nienawiści, incydentach na tle antysemickim i mowie nienawiści motywowanej antysemityzmem, zgłoszene przez członków i członkinie społeczności żydowskiej, za pośrednictwem platformy zglosantysemityzm.pl. Raport poszerzony został o opisane trendy, które zaobserwowano dzięki zebranym danym w 2022 roku oraz metodologię badawczą, którą zastosowano podczas naszych działań. 

Spis treści:

  1. Wstęp 
  2. Metodologia i słownik pojęć
  3. Podsumowanie: incydenty antysemickie zgłoszone przez platformę w Polsce w 2022 roku
  4. Statystyki:
  5. Przykłady 
  6. Wnioski 
  7. Opis projektu 
  8. Organizacje realizujące projekt

Publikacja powstała w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej”. Projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

nasze publikacje