Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions

Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej