F**kup-ownik.Sukces w cieniu porażek 

Centrum Wielokulturowego: wizje i rekomendacje

Zakończyliśmy cykl spotkań “Zapobieganie zjawisku przestępczości z nienawiści”.

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Rada ds. Równego Traktowania II kadencji

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”