Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Zależało nam na prezentacji kultury wychodzącej poza schematy i stereotypy, a także poza folkloryzację etniczności i wielokulturowości, która jest obecnie powszechna, stwarzając możliwość dogłębnego poznanie kultury mniejszości jako części składowej kultury i dziedzictwa Polski.

W 2013 i 2014 roku Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzki w Krakowie zorganizowały wielokulturowy dzień dziecka Unzere Kroke (w j. jidysz nasz Kraków) Celem projektu było zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci reprezentujących różne mniejszości narodowe, etniczne i religijne zamieszkujące region Małopolski.

Organizatorom zależało na integracji dzieci. Organizacji wydarzenia towarzyszyło przekonanie, że takie przedsięwzięcia pomagają w przełamaniu stereotypów i walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Zależało nam na prezentacji kultury wychodzącej poza schematy i stereotypy, a także poza folkloryzację etniczności i wielokulturowości, która jest obecnie powszechna, stwarzając możliwość dogłębnego poznanie kultury mniejszości jako części składowej kultury i dziedzictwa Polski.

W 2013 roku koncepcje warsztatów przygotowali znani i cenieni w Polsce i poza granicami kraju, artyści i artystki: jak Bogusław Barnaś (architekt), Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidiszystka). Celem warsztatów było przedstawienie różnorodnego Krakowa z punktu widzenia dzieci z rożnych mniejszości narodowych i etnicznych. Dzieci zbudowały instalację z pudeł na dziedzińcu Synagogi Starej. W zabawie wzięło udział ponad 70 dzieci.

W roku 2014 koncepcje warsztatów przygotowała Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), przy współpracy z Małgorzatą Mirga (sztuki wizualne), Krzysztofem Gilem (sztuki wizualne) i Anną Rozenfeld (jidiszystka). Dzieci narysowały parometrowa symboliczną mapę Małopolski w Parku Jordana. Na mapie zaznaczały miejsca związane z ich kulturą, dziedzictwem i religią. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 dzieci.

projekt realizowany w 2013 i 2014 roku

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

Urząd Wojewódzki w Krakowie
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie,
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie,
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”,
Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie,
Koło Rosjan w Krakowie
Stowarzyszenie Ruska Bursa,
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków,
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha,
Towarzystwo Słowaków w Polsce

Wsparcie finansowe:

Joint Distribution Committee Polska.
Konsulat Generalny USA w Krakowie,
Muzeum Historyczne Krakowa,
Ambasada Izraela,
Fundacja Szalom,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.,
Urząd Miasta w Krakowie,
Wydawnictwo Austeria,
Wydawnictwo Nisza,
Wydawnictwo BONA

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent