Blog

blog / aktualności

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności. Poniżej znajdziesz również informacje na temat zmian prawnych, polityk i strategii, mechanizmów, dobrych praktyk dotyczących budowania społeczeństwa otwartego, inkluzyjności oraz przeciwdziałania ksenofobii, antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Zapraszamy również na nasze konto FACEBOOK’OWE.

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

mar 1, 20191 min read

1 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans z prawniczkami i prawnikami działającymi z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) w ramach programu Pro Bono dla Równości.…

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

lut 18, 20192 min read

18 lutego 2019 r. Adam Bodnar przedstawił sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych informację Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2016-2018.…

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

lut 6, 20191 min read

W lutym braliśmy udział w konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE. Była to pierwsza konferencja słowackiego przewodnictwa OBWE, którą otworzył urzędujący przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych i europejskich…

Krakowski Szlak Kobiet

Krakowski Szlak Kobiet

wrz 17, 20102 min read

Krakowski Szlak Kobiet Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” koncentrował się na historycznym dorobku kobiet związanych z Krakowem (i nie tylko nim). Celem projektu było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej…

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

wrz 17, 20083 min read

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki Projekt poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywróceniu pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa. W ramach…