Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną.

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent w ramach projektu Księga Dobrych Praktyk na rzecz organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców, w zebranych ankietach uzyskała informacje na temat potrzeb organizacji mniejszościowych. Wynika z nich niewielka wiedza na temat wsparcia jakie można uzyskać od administracji publicznej na rzecz rozwoju organizacji lub na rzecz projektów celowych.

W ramach szkoleń organizacje uzyskają międzyinnymi informacje:

  • jak nawiązać współprace z jednostką samorządową (informacja o wydziałach, jednostkach, pełnomocnikach),
  • jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa o których musimy być świadomi),
  • budowania wizerunku organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa,
  • przykłady dobrych praktyk.

projekt realizowany w 2018 roku

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Patronat:

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Wsparcie finansowe:

Fundacja im.Stefana Batorego