Wesprzyj nas

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 20.00zł

ddd

Unzere Kinder
– Szkółka Niedzielna

Szkółka nie tylko ma na celu poszerzyć wiedzę dzieci na temat historii i kultury żydowskiej, ale przede wszystkim koncentrujemy się na tym, by nasze dzieci stworzyły swoją małą wspólnotę, by w przyszłości byli aktywnymi członkami społeczności żydowskiej.

W roku 2010 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zrealizowało projekt „A Majse” / „Bajka”, którego celem było przybliżenie dzieciom rodzimej kultury i rozwijania poczucia tożsamości żydowskiej. Widząc, jakim zainteresowaniem cieszyła się książka, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność skierowaną do dzieci, dlatego też postanowiliśmy zorganizować projekt Unzere Kinder.

Projekt „Unzere Kinder – Nasze Dzieci” był realizowany od 2011 roku jako warsztaty kreatywne skierowane do dzieci. W warsztatach uczestniczyły dzieci członków / członkiń społeczności żydowskiej w Krakowie. Z roku na rok zauważyliśmy rosnącą liczbę dzieci, których rodzice pragną wychowywać w duchu żydowskiej tożsamości. Z myślą właśnie o tych dzieciach, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, powołało do życia Szkółkę Niedzielną „Unzere Kinder”.

Szkółka Niedzielna – Unzere Kinder ruszyła z nowym rozszerzonym programem z początkiem czerwca 2014 roku. Celem Szkółki jest wzbudzanie w dzieciach zainteresowania swoją żydowską kulturą, tradycją oraz zwyczajami religijnymi. Dlatego też mamy do zaoferowania dzieciom naukę języka hebrajskiego, lekcje tradycji i religii żydowskiej oraz warsztaty artystyczne na temat sztuki i historii żydowskiej, prowadzonych przez znanych i cenionych artystów i artystki.

Nasza szkółka nie tylko ma na celu poszerzyć wiedzę dzieci na temat historii i kultury żydowskiej, ale przede wszystkim koncentrujemy się na tym, by nasze dzieci stworzyły swoją małą własną wspólnotę, by w przyszłości byli aktywnymi członkami społeczności żydowskiej.

Szkółka jest prowadzona w duchu Korczakowskim, dzieci nie tylko uczestniczą zajęcia ale i współtworzą program zajęć.

projekt realizowany od 2012 roku

finansowany ze środków:

w roku 2018
American Jewish Joint Distribution Committee,
Dutch Jewish Humanitarian Fund,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

w latach poprzednich:
Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
American Jewish Joint Distribution Committee,
Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent